software de gestión  

Segueix-nos a  facebook twitter youtube pinterest  

Estàs en un servidor segur. Totes les dades viatgen xifrades.


  Empresa  Home   Dona
(*)
Nom fiscal:
Activitat:
Adreça: (*)
C.Postal i Població: (*)
Comarca:
Pais: (*)
E-Mail: (*)
Telèfons: (*)  
NIF: (*)   (sense separadors ni espais)

 
QFACWIN programa de gestió
Servei de Consultes per a QFACWIN Import (euros)
 
Suport integral (anual)
Inclou suport tècnic telefònic i/o per correu electrònic durant un any per a totes les versions de QFACWIN i QFACWIN OSCOM.
Actualització del programa a les noves versions que surtin durant l'any.
Revisió i reparació de la instalació en cas d'anomalies de funcionament.

671,00  
Servei de consultes per E-mail (anual)
Inclou suport tècnic per e-mail durant un any per a totes les versions de QFACWIN i QFACWIN OSCOM

88,00  
Servei de suport inicial
Per a aquells usuaris que no tenen gaire temps per a investigar com configurar, adaptar i utilitzar el programa. En un primer contacte telefònic definim les vostres necessitats i després acordem una sessió en remot (amb Team Viewer) d'entre dues i tres hores per a poder ajudar-vos a configurar correctament el programa i fer un petit curs a mida per treure'n el màxim profit.

155,00  
 
Base 
Exent d'IVA (Canaries i altres països excepte Estat Espanyol)        IVA 21 % 
TOTAL COMANDA  

 
  FORMA DE PAGAMENT

paypal        Pagar mitjançant Paypal
 
PAGAMENT DIRECTE A QSOFT:
Targeta de crèdit (VISA, VISA electrón, American Express, 4B, Mastercard o Maestro)  
       Targeta:     Número:    Caducitat mes:  any:
Rebut domiciliat al compte:
      IBAN:   BIC:

Observacions:


Accepto les Condicions generals de contractació


QUE PASSA DESPRÉS DE FER LA COMANDA?

Immediatament després de fer la comanda, rebràs automàticament per e-mail una còpia de la comanda que heu fet. Podeu fer servir el servei de consultes indicant el número de comanda.

Uns dies després, rebràs la factura corresponent a la teva comanda.